What´s in it for me?

Rotary är en yrkesnätverk med ca 1,2 miljoner medlemmar från alla möjliga yrkeskategorier. .I vår klubb har vi medlemmar som arbetar i stora företag, medlemmar som är enmansföretagare, medlemmar som arbetar i kommunen, medlemmar som arbetar inom sjukvården, medlemmar som är forskare, en advokat, byggprojektledare, en sjukhuspräst, o.s.v. Denna blandning av yrkesprofessioner gör att intressanta samtal uppstår vid våra möten, som oftast sker i form av att vi äter frukost tillsammans varefter allmänbildande föredrag sker (se exempel på https://www.youtube.com/watch?v=zXQrlpXmFqc)

 

Att vara med i ett världsomspännande nätverk gör att man har vänner runt omkring i världen. Som medlem i vår Rotarylubb kan man besöka alla klubbarna, vilket är en enorm och tämligen unik tillgång när man är ute och reser i världen. Även om man kommer till en gigantisk stad är man inte ensam när man är med i en Rotaryklubb.

 

Som rotarian kan man delta i en mängd nationella och internationella aktiviteter och grupperingar med specialintressen över klubbgränserna.

 

Presidentbyte

18 juni sker presidentbyte när Tommy Öberg överlämnar Rotarykedjan till Thérèse Rosén Löfstedt. Detta är sista mötet för Rotaryåret 20/21

» Läs mer
 Inloggning - Intranätet


Användarnamn:


Lösenord: