What´s in it for me?

Rotary är en yrkesnätverk med ca 1,2 miljoner medlemmar från alla möjliga yrkeskategorier. .I vår klubb har vi medlemmar som arbetar i stora företag, medlemmar som är enmansföretagare, medlemmar som arbetar i kommunen, medlemmar som arbetar inom sjukvården, medlemmar som är forskare, en advokat, byggprojektledare, en sjukhuspräst, o.s.v. Denna blandning av yrkesprofessioner gör att intressanta samtal uppstår vid våra möten, som oftast sker i form av att vi äter frukost tillsammans varefter allmänbildande föredrag sker (se exempel på https://www.youtube.com/watch?v=zXQrlpXmFqc).Sedan starten av Rotary är vår ambition att bidra till en bättre värld.

 

 

Att vara med i ett världsomspännande nätverk gör att man har vänner runt omkring i världen. Som medlem i vår Rotarylubb kan man besöka alla klubbarna, vilket är en enorm och tämligen unik tillgång när man är ute och reser i världen. Även om man kommer till en gigantisk stad är man inte ensam när man är med i en Rotaryklubb.

 

Som rotarian kan man delta i en mängd nationella och internationella aktiviteter och grupperingar med specialintressen över klubbgränserna.

 

Internationellt har Rotary sju fokusområden där vi bidrar med fysiska och ekonomiska insatser. Bilden nedan visar dessa fokusoråden.:

 

 

1.10 Årsstämma

 

24/9 Logistikinnovation - IKEA

 

17/9 Studiebesök: Maria Kyrkan – ur ett historiskt perspektiv

 
RSS
 Inloggning - Intranätet


Användarnamn:


Lösenord: