Vi är en klubb i (stark) medvind!

Vi är en Rotaryklubb som växer tämligen kraftigt och som nu i februari har 50 medlemmar från att i augusti 2019 ha varit 35 medlemmar. Den snabba tillväxten beror huvudsakligen på att vi har en trivsam stämning på våra frukostmöten, att vi har en  stor blandning av olika yrkeskategorier och att vi på frukostmötena får nya kunskaper om samhället via engagerande och bra 20-minutersföredrag, 

 

Lokalt gör vi nytta med vår Kuratorkassa. Vi hoppas kunna se till att elljusspår blir en verklighet, först i Engelsmännens hage på Hönö. Mera regionalt håller vi den 5 februari i programmet under eftermiddagen på Stora scenen på Båtmässan. Det kommer att handla om hummerfiske. 2 maj håller vi på att planera för en Rotarydag för distriktets alla medlemmar. Globalt stödjer vi Rotarys arbete t.ex. med att se till att fler får rent vatten och att barnen därmed kan gå till skolan i stället för att vara magsjuka. Läskunnighet för flickor är en prioriterad aktivitet för Rotary liksom projektet End Polio Now.

 

Att ha vänner runt hela jorden...

 

Att ha okända Rotaryvänner runt hela jorden är en tillgång som är helt ovärderlig. Före det att jag t.ex. i maj 2019 kom till Kiev i Ukraina för en veckas vistele där så hade jag som förberedelse för resan tagit kontakt med de tre Rotaryklubbar som finns där. Mina då okända Rotaryvänner tog väl hand om mig. och jag kände mig aldrig ensam i denna 2,8-miljonersstad. Samma skedde när jag ett år tidigare var en vecka  i S:t Petersburg i Ryssland eller när jag under sex år veckopendlade till Gjøvik i Norge och där fick ca 100 Rotaryvänner i de två Rotaryklubbar som finns där eller när jag under tre år veckopendlade till  Magdeburg i Tyskland och där fick ungefär lika många Rotaryvänner i de två Rotaryklubbar som fanns där. Inte hade jag fått pröva på att fiska skrej på Lofoten om jag inte hade haft alla mina Rotaryvänner i Norge....

 

I dagens hektiska samhälle, när vi skall vara högeffektiva och få gjort så mycket som möjligt, så kan det tyckas att man inte har tid att vara med i en internationell humanitär organisation som Rotary, men jag kan lova - byggd på egen erfarenhet - att det är den bästa investering i tid och engagemang som jag har gjort. Tänk att aldrig behöva att vara ensam vartän du än kommer i världen och att varje vecka, varhelst som du är,  kunna besöka en Rotaryklubb och där bli väl omhändertagen av vänner du inte visste att du har. Tänk att dessutom kunna få lyssna på engagerande föredrag i den egna klubben och i de klubbar som du besöker - Rotary har världens största föredragsverksamhet. Rotary är helt enkelt helt unikt både på ett personligt plan och i ett större sammanhang. 

 

Vem är Stig Ottosson, årets klubbpresident

 

Lofoten

 

 

Kort om mig kan sägas att jag föddes och bodde i Åmål till jag var 18 år.  Mina föräldrar hade kort folkskola som grund. Det var därför tämligen förväntat att jag efter realexament (9-an) skulle börja att arbeta i en mekanisk verkstad, vilket jag också gjorde. Mitt underkända betyg i tyska och svagt godkända betyg i franska var heller ingen tillgång för att kunna läsa vidare, vilket heller inte var något som då intresserade mig. På min fritid ägnade jag mig åt tennisspelande, fotbollsspelande och bandy. Efterhand övertog  friluftsliv mitt stora intresse och jag har varit fjälledare inom Friluftsfrämjandet.

 

Efter militärtjänsten blev jag reservofficer. Sedan blev jag civilingenjör på Chalmers (F) och parallellt också civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Etter att ha avlagt teknisk doktorsexamen i fysik blev jag laboratoriechef hos Flygt AB i Solna. Därefter blev jag chef för SKF Nya Produkter. Efter ytterligare industriella aktiviteter valde jag att återgå till det akademiska livet och har varit professor i produktutveckling i Halmstad och i Tyskland. Jag har också varit adjungerad professor i innovation i Linköping och professor i innovation under sex år vid Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU). 

 

I höst och under våren kommer jag att några dagar per månad leda ett spännande och utmanande IT-projekt som delvis görs i Minsk i Belarus/Vitryssland. Jag är också gästprofessor vid Taras Shevchenko National University i Kiev, Ukraina, vilket innebär att jag kommer att vara där 3-4 dagar per månad. Ett annat åtagande som jag har är att vara handledare för en industridoktorand vid BMW i München, vilket innebär att ge råd och dåd vad gäller hans forskning och skrivande av vetenskapliga alster.

 

Mera privat så har jag tre barn och sju barnbarn i åldrarna 1-8 år.  

 

Sedan 12 år är Evastina Björk och jag  mantalsskrivna i Öckerö kommun och bor på vackra Fotö.


Bästa hälsningar

Stig Ottosson

President 2019-2020

 


Uppdaterad 2020-01-09

 

 

Inställa fredagsmöten p.g.a. Coronapandemin

Våra fredagsmöten är tills vidare inställda p.g.a. Coronapandemin

 
RSS
 Inloggning - Intranätet


Användarnamn:


Lösenord: